การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

image2 (4)

image1 (15)

image3

 เมื่อวันที่  22 ธันวาคม  2559  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี 2559  จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท