การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด

image1 (10)

image2 (7)

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด  คณะที่ 8  ดำเนินการเข้าประเมินผลการปฏิบัติงาน