การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก

83 146 1194856 S__3588123S__3588110

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการฯ มาประเมิน  นายสถาพร ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  บริหารงานมาครบ 6 เดือน  เริ่มทำงาน 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560  ขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการที่มาประเมินและเครือข่ายที่มาให้กำลังใจเเละ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก