การจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองต้อกระจกและแก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤต

S__14196793S__14196795 S__14196802 S__14196811S__14196813

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  จัดประชุมแจ้งความคืบหน้าของโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤต  และจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองต้อกระจกตา  การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต้อกระจกตา, ข้อเข่าเสื่อมจากโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก อ.เมือง  จ.นครนายก